Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie gminy Lubartów

by suser
Hits: 10044

Z radością informujemy, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie w dniu 23 sierpnia 2017 r. podpisała umowę dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci na realizację zadania pn. Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie gminy Lubartów pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 208 679,04 zł.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie na realizację zadania pn. Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie gminy Lubartów”