We wtorek, 12 grudnia przed wyremontowanymi cmentarzami wojennymi w miejscowościach Nowodwór – Piaski oraz Skrobów odbyło się uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie p.n. „Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie gminy Lubartów”. Wartość projektu to kwota 260848,80zł. ; z czego 80% dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a pozostałe 20% to środki własne (dotacja Gminy Lubartów).

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie dzięki dofinansowaniu kwoty 208679,04 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci" remontuje dwa cmentarze wojenne znajdujące się na terenie gminy Lubartów w miejscowościach Skrobów i Nowodwór Piaski. Powyższe dofinansowanie stanowi 80% całkowitego kosztu zadania, pozostałe 20% to środki na wydatki inwestycyjne z dotacji Gminy Lubartów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie podobnie jak w latach wcześniejszych, przystąpiła do realizacji programu finansowanego ze środków Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. W roku 2017 otrzymała środki finansowe w wysokości 8.819,00 zł.