Podsumowanie projektu p.n. "Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie Gminy Lubartów"

We wtorek, 12 grudnia przed wyremontowanymi cmentarzami wojennymi w miejscowościach Nowodwór – Piaski oraz Skrobów odbyło się uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie p.n. „Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie gminy Lubartów”. Wartość projektu to kwota 260848,80zł. ; z czego 80% dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a pozostałe 20% to środki własne (dotacja Gminy Lubartów).

W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe gminy Lubartów na czele ze Stanisławem Borzęckim- Przewodniczącym Rady Gminy, z wójtem Krzysztofem Kopyściem, sekretarz Katarzyną Brzozowską, radni, kierownicy jednostek organizacyjnych, księża, mieszkańcy, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie szkół.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie pani Beata Wilczyńska jako osoba reprezentująca instytucję realizującą projekt oficjalnie podsumowała cel projektu, jego zadania i przebieg realizacji.

Zrewitalizowane miejsca pamięci, montaż stałych wystaw edukacyjnych ze skrzynką historii mówionej, przygotowane foldery edukacyjne z historycznym tłem oraz prezentacja żywej lekcji historii mają posłużyć nam wszystkim, obecnie żyjącym w czasach pokoju, by nie bacząc na narodowość lub wyznanie osób, którym przyszło spocząć tu na polskiej ziemi, otoczyć należytą czcią i szacunkiem.

Przejmujące chwile, pełne powagi i wzruszeń można było doświadczyć podczas prezentacji żywej lekcji historii, którą opracowała pani Maria Ścibura- Krzewińska (nauczyciel historii i j. polskiego) i wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowodworze przy udziale uczniów Szkoły Podstawowej w Skrobowie z opiekunem p. Dorotą Szczuchniak i wielkim zaangażowaniu bibliotekarki p. Marty Oniszczuk odbyła się inscenizacja historyczna.

Przeżywając uroczystość i wydarzenie żywej lekcji historii mieliśmy w pamięci zarówno burzliwe dzieje ziemi lubartowskiej jak i całej ojczyzny.

Następnie delegacja w osobach Beata Wilczyńska – Dyrektor GBP, Krzysztof Kopyść – Wójt Gminy Lubartów oraz Stanisław Borzęcki – Przewodniczący Rady Gminy Lubartów złożyła symboliczne wiązanki kwiatów a młodzież szkolna zapaliła znicze.

Kończąc uroczystość można było posmakować wojskowych przysmaków : sucharów, suszonej wołowiny, grochówki a także rozgrzać się gorącą herbatką.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ta uroczystość mogła odbyć się w takim wydaniu.

utrz cment1212 001

utrz cment1212 002

utrz cment1212 003

utrz cment1212 004

utrz cment1212 005

utrz cment1212 006

utrz cment1212 007

utrz cment1212 008

utrz cment1212 009

utrz cment1212 010

utrz cment1212 011

utrz cment1212 012

utrz cment1212 013

utrz cment1212 014

utrz cment1212 015

utrz cment1212 016

utrz cment1212 017

utrz cment1212 018

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”