Podziękowanie Prezydenta RP za udział w akcji Narodowego Czytania