Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie gminy Lubartów

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie dzięki dofinansowaniu kwoty 208679,04 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci" remontuje dwa cmentarze wojenne znajdujące się na terenie gminy Lubartów w miejscowościach Skrobów i Nowodwór Piaski. Powyższe dofinansowanie stanowi 80% całkowitego kosztu zadania, pozostałe 20% to środki na wydatki inwestycyjne z dotacji Gminy Lubartów.

Zakończenie realizacji zadania zgodnie z podpisaną Umową to 30 grudnia 2017 r.

W ramach prac remontowo-budowlanych oba cmentarze poddawane są pracom w zakresie wymiany ogrodzeń poprzez zamianę zniszczonej siatki na bardziej trwałe stalowe przęsła, montażu bram zamykanych, ułożeniu chodników, wymianie tablic informacyjnych oraz postawienie tablic kierunkowych.

Oprócz tego w Nowodworze Piaski, podjęto równocześnie działania związane z modernizacją istniejącego kopca, montażu tablicy z granitu z napisem: „MIEJSCE SPOCZYNKU ŻOŁNIERZY AUSTRIACKICH, NIEMIECKICH I ROSYJSKICH POLEGŁYCH W OKRESIE I ORAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ”, uzupełnianiu ubytków kamieniem polnym, pomalowaniu krzyża, podniesieniu i oczyszczeniu zapadającego się głazu narzutowego w celu wyeksponowania go w całości, jak również odbudowie nagrobków ziemnych wraz z postawieniem nowych drewnianych krzyży w ilości 26 szt. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Instytutem Pamięci Narodowej, przy wejściu na cmentarz wymieniono tablicę informacyjną z nowym napisem :

CMENTARZ ŻOŁNIERZY
Z ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ,
NIEMIECKIEJ
I ROSYJSKIEJ
POLEGŁYCH PODCZAS
I WOJNY ŚWIATOWEJ
ORAZ MIEJSCE SPOCZYNKU
DWÓCH ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
POLEGŁYCH W 1943R.

Z kolei nowa tablica informacyjna przy wejściu na cmentarz wojenny w Skrobowie zachowała dotychczasową treść „CMENTARZ JEŃCÓW SOWIECKICH ZMARŁYCH W OBOZIE „LAZARECIE” W SKROBOWIE W LATACH 1941-1944”, a roboty modernizacyjne realizowane są poprzez skucie okładziny lastrykowej cokołów pomnika, montażu cokołów z granitu szlifowanego, obłożeniu płytkami granitowymi obrzeży pomnika, montażu słupków narożnych wraz z połączeniem ich łańcuchem kowalskim, a także ułożeniem kostką brukową obszaru przestrzeni pomiędzy obrzeżem a pomnikiem. Trwają również prace przy odbudowie mogił ziemnych, usuwaniu darni i nasadzaniu barwinka w kwaterach.

Dodatkowo na obu cmentarzach umieszczone zostaną stałe wystawy edukacyjne o charakterze historyczno-edukacyjnym wraz z montażem skrzynek z historią mówioną i monitoringiem.

Efektem tych działań będzie podniesienie rangi obiektów, które są ważnym świadectwem historii naszego regionu.

Na dzień 12 grudnia br. zaplanowano także bardzo wyjątkowe przedsięwzięcie, jakim będzie przeprowadzenie przez szkolne grupy rekonstrukcyjne żywej lekcji historii przed wyremontowanymi cmentarzami.

Ponadto przygotowywane są folderki, które posłużą jako materiały edukacyjne zachęcające nauczycieli i uczniów do bliższego poznania tła historycznego cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej w Nowodworze Piaski i Skrobowie, do odwiedzania miejsc noszących ślady zbrodni reżimów totalitarnych, by nauczanie historii nie ograniczać tylko do samej lekcji w szkole.

Poprzez promocję realizowanego zadania wszyscy zainteresowani żywą lekcja historii i patriotyzmu będą mieli możliwość wzięcia udziału w uroczystym wydarzeniu podsumowującym projekt p.n. „Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie gminy Lubartów”, a także prezentacji zrewitalizowanych miejsc pamięci i stałej wystawy edukacyjno-historycznej.

Zaproszenia zamieszczone zostaną na stronach internetowych: www.gbp-lubartow.pl ; www.gmina-lubartow.pl ; na portalu www.lubartow24.pl ; a także w regionalnej prasie „Dziennik Wschodni”.

Działania przedsięwzięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie pomogą utrwalić pamięć o pochowanych na cmentarzach żołnierzach, jeńcach oraz burzliwych dziejach ziemi lubartowskiej.

 

cment utrz 01 

 

cment utrz 02 

 

cment utrz 03 

 

cment utrz 04 

 

cment utrz 05 

 

cment utrz 06 

 

cment utrz 07 

 

cment utrz 08 

 

cment utrz 09 

 

cment utrz 10 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”