Nowy Projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie

Z przyjemnością informujemy, że projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie pn. „Książki, pszczoły, trzmiele to są twoi przyjaciele” „dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” .

Głównym celem zadania jest przeprowadzenie szeregu działań animujących czytelnictwo, zwiększenie świadomości społeczeństwa o pożytecznej roli pszczoły miodnej i pozytywnym wpływie produktów pszczelich na zdrowie człowieka. W ramach zadania odbędą się szkolenia i warsztaty twórcze o charakterze wielozmysłowym realizowane w specjalnych modułach dla dzieci, młodzieży i dorosłych .

Oferta łącznie dla 70 osób, którzy jako pierwsi zgłoszą się do wybranej przez siebie biblioteki w: Lisowie, Nowodworze, Skrobowie, Rokitnie i Trzcińcu z/s Baranówka.

Regulamin rekrutacji, oświadczenia uczestników oraz deklaracje wzięcia udziału w projekcie znajdują się w/w bibliotekach.