Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie kolejny rok z rzędu bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. W roku 2020 Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubartowie przyznano dotację w wysokości 16150,00 zł.

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 loga nprc bn mkidn